Ichiji - Katsuga Image

Land Bridge / 12 mats / Land Bridge View Semi-Open-Air Bath

Fukuroku - Zyuseki